Om Absolut Fritid

Weekend- og ferieaktiviteter med indhold

Absolut Fritid er et weekend og ferie tilbud. Vi er godkendt som opholdssted men har kun åbent i weekend og ferier. Absolut Fritid startede i 2002 og henvender sig til børn og unge, typisk fra eget hjem eller familiepleje, hvor der er behov for at få en aflastning i weekender samt ferier, som er indholdsrige via aktiviteter både fysisk og indlæringsmæssigt.

Vi vil via aktiviteterne opbygge de unges selvværd og selvtillid ved, at de bliver introduceret til mange forskellige sportsgrene og fritidsaktiviteter, hvor vi som instruktører vil følge dem hele vejen og give de unge den fornødne succes.

Samtidig indlægger vi passende teoretisk undervisning, som den unge via dialog i løbet af weekenden får mulighed for at reflektere på også via elevaktivitet.

Vi er selv uddannede instruktører på stort set alle aktiviteter, som vi foretager, og derfor vil de unge automatisk også hurtigt føle sig i trygge rammer.

Målgruppe​n

  • 8-18 år
  • Der er plads til 7 børn/unge pr. weekend/tur
  • Man bliver indskrevet til 1 eller 2 weekender pr. måned

​Weekendophold for børn og unge

​Målgruppen er børn/unge, med sociale og / eller adfærdsmæssige udfordringer, der formår at profitere af et pædagogisk miljø, med rimeligt højt aktivitetsniveau. Det kan være børn, som enten er hjemmeboende, i familiepleje eller anbragt på en institution.

Absolut fritid er godkendt af Socialtilsyn Nord  SEL § 66, stk. 1, nr. 6.

Målgruppen omfatter ikke børn/unge med svære fysiske eller psykiske handicaps/lidelser, der vil kunne hindre dem i at deltage i de aktiviteter, som vi tilbyder på vores aktive aflastning.

Værdigrundlag

Tryghed, tillid, gensidig respekt, plads til forskellighed. Børnene kommer her til et sted som bygger på rummelighed indenfor deres problemstilling. Barnet skal mødes med respekt og omsorgsfuldhed. Stedet kan hjælpe barnet med at opbygge en tillid til egen indsats. Det er vigtigt for os, at kunne se og understøtte udvikling af potentialer og ressourcer hos det enkelte barn. Dette sker gennem de menneskelige værdier via naturen som redskab, samt fysiske og mentale aktiviteter. Barnet får her en hjælp til at styrke selvværdet og deres livskompetencer. Barnet får støtte og hjælp til nye oplevelser og udfordringer.​

Hvornår sker det?​

Weekenderne foregår primært i ulige uger. Der er ikke aktiviteter når vi har ferieture.Et weekendophold er fra fredag sen eftermiddag til søndag eftermiddag. Vores ferieophold som typisk foregår i udlandet er på 7-14 dage.

Hvordan sker det?​

Vi har som regel base på ejendommen i Nordjylland, og tager udgangspunkt i aktiviteterne herfra. Ved de udendørs aktiviteter kan vi overnatte enten i telt, tippi eller hytte.

Programmerne for de enkelte ture er ikke fastlagt, da vi ikke har kunnet lave kontrakt med vejret !! Så sol, regn og blæst bestemmer til dels, hvilke aktiviteter det bliver.

Om Anne​ – hvem er jeg?

Anne Erikstrup Mortensen er født i 1967 og har to døtre. Jeg har i 12 år (1989-2001) haft et opholdsted for adfærdsvanskelige børn og unge, hvor aktiviteter og naturen har været en central del af pædagogikken.

Jeg har også gået på Nordjyllands kunstskole, hvor undervisningen har været i tegning, maling, skulptur, grafik samt kunsthistorie.

Jeg uddanner mig løbende og har bl.a. fordybet mig i fysiologi, anatomi, massage og personlig udvikling.​

  • Certificeret psykoterapeut ved Dansk Nlp Institut
  • Certificeret coach

Absolut Fritid blev etableret i 2002